De data voor Wub’s Praise voor de komende maanden zijn:

2016
04 September
16 Oktober
27 November

2017
15 Januari
19 Februari
02 April
07 Mei
11 Juni
16 Juli

Wees welkom!