Wub's Logeerboerderij - Turfweg 4 - 9541 TN Harpel - Tel: 0599 - 31 38 01

Ambulant

Begeleiding aan huis

 

Wub’s Ambulant

Na een tijd van voorbereidingen zijn we van start!

 

Vanuit de logeerboerderij kunnen we vanaf nu ook begeleiding thuis aanbieden. De begeleiding kan gericht zijn rondom het opvoedproces van de kinderen maar ook om ouders/opvoeders in de week te ontlasten. Sommige ouders/opvoeders hebben moeite met de opvoeding van hun kind en vinden de drempel naar externe begeleiding te hoog. Door op een coachende manier te oudersteunen met de opvoeding van het kind, kan er worden gekeken naar de mogelijkheden van het kind en het gezin.

 

Hierin vinden wij het belangrijk om systemisch te werken. Dat wil zeggen dat we gaan kijken naar het hele gezin en de gehele hulpvraag. We richten ons niet op één hulpvraag, maar kijken naar het geheel. Dit is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het kind.

 

Door op een positieve en enthousiaste manier, samen met het gezin, de schouders er onder te zetten hopen we te kunnen ontlasten en weer nieuwe energie te geven voor de toekomst. Want een gezellig en veilig thuis, dat verdient iedereen!

 

Voor meer informatie en/of vragen kunt u mailen naar: ambulant@wubslogeerboerderij.nl of bellen met: 06 – 10 44 77 33

 

wubs ambulant-2